Hoppa till innehåll

Kostnader

Advokatbyrån följer den timkostnadsnorm som varje år fastställs av domstolsverket. Vid vår inledande kontakt får du information om mina faktureringsprinciper samt möjligheterna att få hjälp med arvodeskostnaderna.

Rättsskydd – I de flesta hemförsäkringar finns en rättsskyddsförsäkring som kan täcka delar av arvodeskostnaden.

Rättshjälp – Det finns även vissa möjligheter att ansöka om rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten för delar av arvodeskostnaden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd  Om du som klient (konsument) inte är nöjd med den tjänst advokaten/advokatbyrån tillhandahållit eller det uppstår tvist om arvode kan konsumenttvistnämnden pröva tvisten under förutsättning att konsumenten först har kontaktat advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 StockholmTelefon: 08-459 03 00. E-mejl: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Mer info på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Vi hjälper dig

Är du i behov av hjälp?